Klima og praksisfaglighed

I forbindelse med udarbejdelsen af sektionen på Klimaleksikon omkring klima og projektopgaven har vi gjort os nogle overvejelser om praksisfaglighed.

Aspekt

Beskrivelse

Definition

Praksisfaglighed er en samlebetegnelse for en bred vifte af færdigheder og kompetencer, der omfatter både undervisningstilrettelæggelse og elevers kompetenceudvikling.

Kontekst

Praksisfaglighed i folkeskolen er knyttet til en mere anvendelsesorienteret, erhvervsrettet undervisning og fokus på praktiske/musiske fag.

Praksisfaglighed i undervisningen kan integrere klimaemner på flere måder som kan være med til at gøre eleverne mere bevidste om miljømæssige udfordringer og bæredygtighed samtidig med at de udvikler praktiske og teoretiske færdigheder.

Sådan kan klima bruges i undervisningen i forbindelse med praksisfaglighed og projektopgaven:

Praktiske færdigheder og kreativitet: Eleverne kan arbejde med projekter der fokuserer på genbrug og bæredygtige materialer. De kan designe og skabe produkter der reducerer affald eller opfordrer til genanvendelse. 

Arbejdskendskab og arbejdspladsfærdigheder: Besøg på eller fra virksomheder der arbejder med grøn teknologi, kan give eleverne indblik i hvordan klimahensyn integreres i bred sammenhæng og hvordan der i praksis arbejdes med at udvikle løsninger på området.

Værkstedsfærdigheder: I fag som håndværk og design kan eleverne arbejde med materialer og processer der er miljøvenlige. De kan lære om energieffektivitet og hvordan man kan reducere ressourceforbruget i produktionsprocesser.

Skifte mellem del og helhed: Eleverne kan arbejde med cases der viser lokale og globale klimaudfordringer. Dette hjælper dem med at forstå hvordan individuelle handlinger kan påvirke den større sammenhæng, og hvordan man kan tænke i systemer for at løse komplekse problemer.

Anvendelse af teorier i praksis: Klimaforandringer er et emne der kan undersøges fra mange vinkler; videnskabeligt, socialt, økonomisk – ja, selv litterært. Eleverne kan anvende teorier fra de områder til at forstå og foreslå løsninger på klimarelaterede udfordringer.

Karrierelæring: Eleverne kan udforske karrierer inden for videnskab, grønne løsninger, bæredygtighed og miljøbeskyttelse hvilket kan motivere dem til at tage uddannelser, der fokuserer på klimaforandringer og miljøteknologi.

Produktions- og værkstedspædagogiske aktiviteter: Eleverne kan deltage i projekter der simulerer reelle produktionsprocesser, men med fokus på bæredygtighed. For eksempel ved at skabe en "mini-virksomhed" der sælger bæredygtige produkter.

Innovation: Eleverne kan arbejde i teams for at udvikle innovative løsninger på klimaproblemer ved at designe nye produkter eller systemer der kan reducere klimapåvirkningen.

Ved at bruge klima som en del af praksisfagligheden kan eleverne få en dybere forståelse for hvordan teori og praksis må gå hånd i hånd for at skabe de nødvendige positive ændringer i verden.